Hasse Dahlqvist

 

Lasse Dahlqvist: 070-5118253

 

Arbetsledare ovan jord Mattias Berglind: 072-208 53 00
Arbetsledare under jord Anders Nilsson och Micael Carlsson: 072-208 51 00

 

 

Vid köp eller leverans av berg kontakta:

 Robert Persson 070-307 51 89

 

 

 

ADRESS:
H DAHLQVIST ÅKERI I ZINKGRUVAN AB
ÅMMEBERGSVÄGEN 35
69676 ZINKGRUVAN
TELE: 070-2764332

 

 lasse@dahlqvistakeri.se

(Observera att beställningar ej tas emot via E-post)